Wie is Osho

“I am the White Cloud,
and the whole effort is to make you also white clouds
drifting in the sky
nowhere to go, from nowhere coming
just being there, this very moment
perfect.“

Osho – The Way of The White Cloud

 

Osho is een spirituele Meester uit India die in de jaren zeventig van de twintigste eeuw in het westen bekend werd onder de naam Bhagwan Sjree Rajneesh, of gewoon 'Bhagwan'. Later veranderde hij zijn naam in Osho, een zen-naam voor 'spirituele meester'.

Osho is een hedendaagse spiritueel meester, wiens wijsheid, helderheid en humor de levens van miljoenen mensen over de gehele wereld heeft geraakt. Op zijn eigen speciale wijze leert hij ons meditatie, voor onze persoonlijke transformatie.
Wil je meer lezen, kijk dan bij de Vrienden van Osho

De visie in de boodschap van Osho is een heldere respons op alle religieuze stromingen als het christendom, boeddhisme of taoïsme. Centraal staat de zoektocht naar het Zelf via meditatie.
Via zijn boeken en beeldmateriaal blijft hij een levend Meester.

"Spirituele leraren en Meesters zijn er om je persoonlijkheid als een illusie te ontmaskeren. Wat er dan zichtbaar wordt is je oorspronkelijk gezicht, je ware wezen. Dat spiegelen zij. Dat ontmaskeren gebeurt soms hardhandig, maar altijd met liefde. Osho was zo’n spirituele leraar. Toen hij in januari 1990 overleed was hij over de hele wereld bekend om zijn onorthodoxe methodes. En nog steeds is de storm die hij teweegbracht niet tot rust gekomen. Integendeel, ook nu is hij nog steeds bezig mensen te leren hun maskers af te gooien. Bal demasqué."
Divyam Aat de Kwant

 Wil je meer lezen over Osho?