Wat doen wij in de Osho White Cloud ashram


Osho zegt over mediteren samen met anderen:
A meditator needs no personal guidance. A meditator, on the contrary, needs only one thing: the atmosphere of meditation.
He needs other meditators; he needs to be surrounded by other meditators. Because whatever goes on happening within us is not only within us, it affects people who are close by.
In this communion people are at different stages of meditation.
To meditate with these people, just to sit silently with these people, and you will be pulled more and more towards your own intrinsic potentiality.

Osho, The Invitation, talk #12
Mediteren heeft een belangrijke plek in ons leven en we doen dit graag samen met andere meditatoren.

Wij bieden twee programma's aan:

een Dagprogramma voor bewoners en bezoekers van de ashram
(voor de kosten vragen wij vanaf € 35 per dag en € 225 per week)
   en
een Meditatieprogramma:

• Osho-meditatie met een korte lezing - elke ochtend van 08:00 tot 09:15 uur.

• Kundalini meditatieavond: elke eerste vrijdag van de maand vanaf 18:00 uur.
      Na de meditatie is er soep met brood en een Osho video-lezing.
      Daarna kunnen we nog lekker dansen.
      Kosten € 8,- (neem makkelijke kleren en sloffen mee).

• Osho - introductie-ochtend: elke derde zaterdag van 09:00 tot 11.00 uur
      Osho-meditatie en een korte lezing met thee en uitleg.
      Kosten: vrije gift.

• Stiltedagen: samen mediteren in stilte - de eerste zondag van een nieuwe seizoen.
      Data in 2019: zondag 24 maart, 23 juni, 22 september en 22 december.

 

En klik hier voor een terugblik op evenementen in de afgelopen tijd.

 

naar boven